logga copy vänster arm

Köpvillkor                                                                                                                                                                                                                                                                           

Tillämplighet


Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter
gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag - Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket

innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.  


Beställning


Alla beställningar sker via Internet. Vi tar ej emot beställningar på något annat sätt än via vårt shoppingsystem på vår hemsida. Vi accepterar alltså ej

beställningar via ordinarie mail, fax eller annat medium såvida ej annat avtalats. Är beställaren under 16 år skall målsmans tillstånd inhämtas av

beställaren innan köpet genomföres. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande eller på annat sätt som medför att vi
lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.       Om PaysonFaktura

Vi erbjuder betalsättet ”PaysonFaktura” i samarbete med Payson AB.
För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället.
Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.

Vid betalning med PaysonFaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till SVEA Ekonomi AB, 556489-2924.

Information om ångerrätt

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda
avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan.
För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan och originalförpackning i oskadat skick. Vid nyttjande av
ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.

 

Priser


Alla priser som anges på våra sidor bygger på kontant betalning såvida ej annat avtalats. Med kontant betalning avser betalning mot postförskott (dvs
betalning vid leverans) alternativt direktbetalning/förskott. Fraktkostnad tillkommer samtliga beställningar, enligt det beräkningssätt som gäller för valt
leveranssätt. Vi råder ej över prisförändringar på marknaden, varför priset som gäller vid beställningstillfället även gäller vid leveranstillfället.

Alla priser är i svenska kronor inkl moms (6% på böcker, 12% på kosttillskott, 25% på övriga varor).
 Vi förbehåller oss rätten till prisändringar pga

omständigheter som vi ej råder över, t.ex. ändrad moms, stora förändringar i valutaläget eller på inköpspriserna.    

 

Leveranstider

 

Alla av oss saluförda varor är på hemsidan markerade med leveransindikering. Vi reserverar oss för eventuella felaktiga uppgifter som ligger till grund

för dessa leveransindikeringar, vilken kan få till följd att leverans kan komma att ske tidigare såväl som senare än beräknat. Vi förbehåller oss rätten

att stryka ej levererbar vara från order. Önskar kund därefter att beställa annan eller nämnda vara är detta att betrakta som en ny order. I fall köpare

anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av order är det på köparens ansvar att nämnda order avbeställes i

enlighet med dessa köpvillkor innan effektuering av order sker. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare

fraktkostnad för kund.

 

Leveranser

 
Alla våra leveranser sker med av oss vald speditör, enligt de leveranssätt vilka presenteras innan slutförande av beställning,

vanligtvis Schenker eller Posten, och debiteras enligt denna speditörs gällande prislista enligt den beräkningsgrund denna speditör tillhandahåller.

Det är på köparens ansvar att tillse att adress, mejl och telefonnummer som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter

det att vi effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid

från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet. Leverans sker inom Sverige samt hela EU.

 

Ej uthämtat paket

 

Om kunden ej hämtat ut beställd leverans så kommer vi att debitera en hanteringskostnad på 300 kr samt utebliven betalning för aktuellt frakt.

 

Förändring av order

 

Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med

reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres (dvs beställningsvara). Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället

för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

 

Avbeställning

 

Avbeställning av order är möjlig utan kostnad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och

frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig  

att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår   

 leverantör. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.

 

Ångerrätt/Byte


Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7  

arbetsdagar, från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt distansavtalslagen kontaktar du oss så kan vi se om du uppfyller de förutsättningar

som krävs för att tillämpa ångerrätten, och i sådana fall uppger de uppgifter vi behöver.

Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då distansavtalslagen ej ger kund rätt att
begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst.  

Vara skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer. I fall varor man beställt ej kan nyttjas på därför avsett vis, exempelvis

inkompatibilitet, eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad, godkännes ändå i vissa fall återköp.

I sådana fall står köparen för samtliga kostnader som uppstår, vanligtvis frakt.
I sådana fall innehålles 20% av varuvärdet för att täcka kostnader för hantering av returen.
Vid retur eller byte av varor står kunden för alla fraktkostnader. När vi fått tillbaka varan och konstaterat att den inte är skadad betalar vi, vid en retur,

tillbaka det belopp du betalat, exklusive eventuella fraktkostnader. Vid byte, skickar vi ersättningsvaran så snart vi mottagit returvaran.

Om ersättningsvaran är dyrare än returvaran skickas den ut mot postförskott/faktura. Är ersättningsvaran billigare än returvaran betalar vi dig åter  

mellanskillnaden.

 

Reklamationer


Privatpersoner har enligt konsumentköplagen tre (3) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara, när det gäller

skyddsutrustning, boxningshandskar, mittsar, säckar och varor som utsätts hårdare är reklamationsrätten kortare,1 år. Reklamation skall göras inom

skälig tid från det att felet upptäckts. Med skälig tid menas inom 2 månader från köptillfället. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen
som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället, detta gäller ej förslitningsskador. Om det däremot rör sig om en

reklamation på grund av skadad vara eller att vi expedierat fel vara återbetalar vi dig för det du lagt ut för varan exklusive eventuella fraktkostnader.

  

Reklamationer – varor med tryck.

 

Observera att tryck på stretchtyg inte alltid sitter kvar, därav gäller reklamationsrätten enbart plagget och inte trycket på t.ex fotskydd, handskar,

smalbensskydd och tröjor. Reklamationsrätten gäller inte applikationer som tappat glitter eller metallic finish.

 

Returer


Vi förbehåller oss rätten att laga eller ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.

 

Dataförlust


Vi kan ej hållas ansvariga för förlust av lagrad information eller programvara. Vi uppmanar därför köpare att alltid ta erforderlig backup på all data

innan installation av ny hårdvara, programvara eller annan utrustning, samt alltid tillse att vital information på hårddisk eller annat lagringsmedium  

vilket skickas till oss för någon form av åtgärd, sparas på lämpligt medium.

 

Support


För support, kontakta oss! support@muaythaistore.se

 

Information


Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation

på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

 

Tvist


Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller

flera företag avgöres som regel i domstol.

 

Force Majeure


I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande

omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser

 från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

 

Skydd av personuppgifter

 

I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och

tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt PUL (Personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig

och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundservice. Vi  

försäkrar även att vi inte kommer att sälja eller överlåta några personuppgifter.